آخرین خبرها

تحلیل و پاسخ سوال ۴۸ آزمون پزشکی و دندانپزشکی ایتالیا آی مت ۲۰۲۲

تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۴۸ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q48:

Phosphorus is in Group V of the periodic Table. What is the shape and the bond angle for the PH4+ ion?

H-P-H bond angle in the PH4+ ion shape made by the atoms in the PH4+ ion
۱۰۹٫۵ tetrahedral row 1
۱۲۰ trigonal bipyramidal row 2
۹۰ tetrahedral row 3
۱۲۰ trigonal planar row 4
۱۰۹٫۵ trigonal bipyramidal row 5

A: row 1

B: row 2

C: row 3

D: row 4

E: row 5

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۴۸ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم یون فسفونیوم دارای ۸ الکترون هست، پس بنابراین می تواند ۴ پیوند یگانه P-H را تشکیل دهد از لحاظ ساختاری شبیه به مولکول متان می باشد.

ساختار لوئیس یون فسفونیوم:

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
Q48-IMAT2022

شکل هندسی و زاویه پیوندی:

با توجه به اینکه ۴ اتم به اتم مرکزی متصل بوده و اتم مرکزی هیچ جفت الکترون ناپیوندی ندارد، بنابراین ساختار هندسی چهاروجهی (Tetrahedral) و زاویه پیوندی ۱۰۹٫۵ درجه دارد (همانند مولکول متان).

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبات انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۴۸ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا – امتحان آیمت ۲۰۲۳ پزشکی ایتالیا – دکتر مهدی نباتی

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

حل نمونه سوالات آزمون آیمت ایتالیا | شیمی IMAT | پاسخ سوال ۵۰ آی مت ۲۰۲۲

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =