آخرین خبرها

تحلیل سوال شیمی آزمون ورودی کالج پزشکی مجارستان از مبحث Le Chatelier’s principle

تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه های خارج از کشور

تدریس خصوصی شیمی آزمون پزشکی مجارستان

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آزمون های خارج از کشور

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان

یکی از دانشجویان عزیزم (ستاره جان عزیز) که امسال برای آزمون پزشکی دو کشور مجارستان و ایتالیا (آزمون آیمت) آماده اش می کردیم، هفته پیش آزمون ورودی پزشکی مجارستان را داد که یکی از سوالاتش از مبحث اصل لوشاتلیه بود را با هم بررسی می کنیم که شما دانشجویان عزیز چه برای آزمون مجارستان (آزمون درون دانشگاهی) آماده می شوید و چه برای آزمون آیمت ایتالیا، حتما این سوال را یاد بگیرید. چون شبیه این سوال در آزمون های آلفا و تولک اف (TOLC-F) زیاد دیده می شود و با توجه به اینکه امسال موسسه برگزار کننده آزمون آیمت تغییر خواهد کرد، خیلی احتمال دارد که شبیه این سوال را در آزمون آیمت امسال ببینیم.

تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان

سوال از مبحث Le Chatelier’s principle

Q:

Production of nitrogen monoxide from nitrogen and oxygen is an endothermic reaction.

N2 (g)  +  O2 (g)     ۲ NO (g)

Which of the following changes will shift the equilibrium to the left?

۱٫ A catalyst is added.

۲٫ The equilibrium mixture is heated.

۳٫ Some NO is added to the equilibrium mixture.

۴٫ The pressure is increased.

Select one:

A: 1 and 2

B: 3 and 4

C: 4

D: 3

E: 1 and 3

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال:

دانشجویان عزیزم در این سوال واکنش گرماگیر تهیه گاز نیتروژن منواکسید از گازهای نیتروژن و اکسیژن داده شده و از ما خواسته که چهار تغییر مطرح شده را بررسی کنیم و پاسخ بدهیم که کدام یک از این تغییرات باعث جابجایی تعادل به سمت چپ می شود.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تحلیل مطلب اول:

اضافه کردن کاتالیزگر فقط بر سرعت واکنش اثر دارد. به عبارتی کاتالیزگر با کاهش انرژی فعالسازی باعث افزایش سرعت واکنش می شود.

اما کاتالیزگر هیچ تاثیری بر جابجایی تعادل و نهایتا بر ثابت تعادل ندارد.

بنابراین مطلب اول باعث جابجایی تعادل نمی شود.

دبیر خصوصی شیمی کنکور در بابل دبیر شیمی کنکور در بابل دبیر خصوصی شیمی در بابل دبیر شیمی در بابل دبیر خصوصی شیمی کنکور بابل

تحلیل مطلب دوم:

با توجه به اینکه واکنش گرماگیر است، بنابراین افزایش دما مطابق اصل لوشاتلیه باعث جابجایی تعادل به سمت راست شده و باعث افزایش ثابت تعادل می شود.

N2 (g)  +  O2 (g)  +  ΔH      ۲ NO (g)

بنابراین مطلب دوم باعث جابجایی تعادل به سمت راست می شود.

معلم خصوصی شیمی کنکور در بابل معلم شیمی کنکور در بابل معلم خصوصی شیمی در بابل معلم شیمی در بابل معلم خصوصی شیمی کنکور بابل

تحلیل مطلب سوم:

با توجه به اینکه نیتروژن منواکسید جزو فراورده ها می باشد، بنابراین اضافه کردن مقداری نیتروژن منواکسید باعث می شود که مطابق اصل لوشاتلیه واکنش در جهت برگشت یعنی چپ پیش برود تا جایی که امکان پذیر است این مقدار گاز نیتروژن منواکسید اضافه شده مصرف شود.

بنابراین مطلب سوم باعث جابجایی تعادل به سمت چپ می شود.

آموزش خصوصی شیمی کنکور در بابل آموزش شیمی کنکور در بابل آموزش خصوصی شیمی در بابل آموزش شیمی در بابل آموزش خصوصی شیمی کنکور بابل

تحلیل مطلب چهارم:

با توجه به اینکه تعداد مول های مواد گازی در دو طرف واکنش با هم برابر است بنابراین تغییر فشار یا حجم واکنش (چه افزایش فشار و چه کاهش فشار) تاثیری بر تعادل نخواهد داشت و موجب جابجایی تعادل نمی شود و نتیجتا بر ثابت تعادل نیز اثری نخواهد داشت.

بنابراین مطلب چهارم باعث جابجایی تعادل نمی شود.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، گزینه D پاسخ صحیح این سوال آزمون ورودی کالج پزشکی مجارستان می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آزمون های ورودی پزشکی

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی پزشکی مجارستان

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

تحلیل سوال ۳۳ آزمون IMAT 2023 ایتالیا – شیمی آیمت استاد نباتی

آموزش تحلیل و روش های تکنیکی شیمی آی مت ایتالیا تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه × یک =