خانه / مقالات خبری / طراحی داروهای جدید برای درمان اوتیسم

طراحی داروهای جدید برای درمان اوتیسم

novel drugs for autism treatment

طراحی داروهای جدید برای درمان اوتیسم

اختلال طیف اوتیسم، طیف گسترده ای از اختلالات عصبی پیچیده می باشد و عمدتا از طریق مشاهده مجموعه ای از رفتارهای غیر معمول مانند اختلال در رفتار اجتماعی، ارتباطات، تفکر، علایق، فعالیت ها، مهارت های شناختی و همچنین رفتارهای محدود و تکرارشونده تشخیص داده می شود. اوتیسم یک بیماری هتروژن است که معمولا با اختلالات دیگری همراه می باشد. اینگونه بیماری های همراه در د