آخرین خبرها

حل یک سوال ترکیبی Stoichiometry و Organic Chemistry – تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT و تولک اف TOLC-F

تدریس خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آی مت IMAT و تولک اف TOLC-F

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آزمون های ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ترکیبی Stoichiometry و Organic Chemistry

Q:

How many grams of the following organic compound (purity 75 %) are required to produce 100 grams of gaseous products when it burned in the excess of oxygen gas? [C = 12 ; H = 1 ; O = 16]

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
ساختار مولکول آلی سوال ترکیبی استوکیومتری و شیمی آلی امتحان داروسازی ایتالیا آزمون تولک اف TOLC-F

A: 232

B: 464

C: 30.9

D: 23.2

E: 46.4

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال:

دانشجویان عزیزم برای حل این سوال ابتدا بایستی فرمول مولکولی ساختار آلی داده شده را به دست آوریم.

فرمول مولکولی ساختار آلی داده شده C17H28 می باشد.

در قدم بعدی باید واکنش سوختن کامل این ترکیب آلی در اکسیژن کافی را نوشته و موازنه کنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که در واکنش های سوختن، هر دو محصول آب و کربن دی اکسید در حالت فیزیکی گازی قرار دارند.

C17H28 (g)  +  ۲۴ O2 (g)     ۱۷ CO2 (g)  +  ۱۴ H2O (g)

قسمت استوکیومتری:

دانشجویان عزیزم، سوال گفته که چند گرم از ماده آلی داده شده با خلوص ۷۵ درصد برای تهیه ۱۰۰ گرم ماده گازی (یعنی هم آب و هم کربن دی اکسید) نیاز است.

حالا کافی است داده های سوال را در بالا و پایین مواد مربوطه بنویسیم و با یک طرفین وسطین ساده به جواب برسیم.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

مجموع (ضریب × جرم مولی)

(۱۷ × ۴۴) + (۱۴ × ۱۸) = ۱۰۰۰

ضریب × جرم مولی

۱ × ۲۳۲

۱۷ CO2 (g)  +  ۱۴ H2O (g) C17H28 (g)
جرم محصولات گازی

۱۰۰ g

جرم × درصد خلوص

x × ۰٫۷۵

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حالا طرفین وسطین می کنیم:

۱۰۰۰ × x × ۰٫۷۵ = ۲۳۲ × ۱۰۰

x = 30.9 g

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، گزینه C پاسخ صحیح این سوال ترکیبی می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + پنج =