آخرین خبرها

پاسخ سوال ۹۰ شیمی کنکور ۱۴۰۲ تجربی تیرماه – سرعت واکنش – فصل دوم شیمی یازدهم – شیمی کنکور ۱۴۰۳ استاد نباتی

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

سوال ترکیبی سرعت واکنش و درصد حجمی

تدریس خصوصی شیمی یازدهم کنکور

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

استاد شیمی رتبه های تک رقمی مدرس شیمی رتبه های تک رقمی دبیر شیمی رتبه های تک رقمی معلم شیمی رتبه های تک رقمی استاد شیمی رتبه های دو رقمی مدرس شیمی رتبه های دو رقمی دبیر شیمی رتبه های دو رقمی معلم شیمی رتبه های دو رقمی استاد شیمی رتبه های برتر مدرس شیمی رتبه های برتر دبیر شیمی رتبه های برتر معلم شیمی رتبه های برتر

سوال ۹۰ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم

در یک ظرف دریسته ۱٫۲۵ لیتری، ۰٫۲ مول گاز متان و ۰٫۴ مول گاز هیدروژن سولفید واکنش می دهند. اگر پس از ۳۰ ثانیه، ۵۰ درصد حجمی گاز درون ظرف هیدروژن باشد، سرعت واکنش، چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟

(معادله واکنش موازنه شود.)

CH4 (g) + H2S (g)    CS2 (g) + H2 (g)

الف: ۰٫۰۸

ب: ۰٫۱۶

ج: ۰٫۲

د: ۰٫۱

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

پاسخ:

دانش آموزان عزیزم، ابتدا باید واکنش را موازنه کنیم:

CH4 (g) + 2 H2S (g)    CS2 (g) + 4 H2 (g)

تدریس خصوصی شیمی کنکور در خرم آباد تدریس شیمی کنکور در خرم آباد تدریس خصوصی شیمی در خرم آباد تدریس شیمی در خرم آباد تدریس آنلاین شیمی کنکور در خرم آباد

در قدم بعدی بایستی تعداد مول هر کدام از این مواد موجود در واکنش را در زمان ۳۰ ثانیه بعد از شروع واکنش به دست آوریم:

۴ H2 CS2 ۲ H2S CH4 مواد شرکت کننده
۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۲ مول اولیه
+۴x +x -۲x -x تغییرات مول
+۴x +x ۰٫۴ – ۲x ۰٫۲ – x مول نهایی در زمان ۳۰ ثانیه

تدریس خصوصی شیمی کنکور در بندرعباس تدریس شیمی کنکور در بندرعباس تدریس خصوصی شیمی در بندرعباس تدریس شیمی در بندرعباس تدریس آنلاین شیمی کنکور در بندرعباس

نکته بسیار مهم: با توجه به اینکه کل سیستم گازی است و ظرف دربسته می باشد و از طرفی کل مواد هم داخل یک ظرف هستند، بنابراین چون شرایط ثابت بوده، پس حجم مولی همه گازها با هم برابرند. لذا در این سوال می توان به جای درصد حجمی از درصد مولی استفاده کرد. به عبارت دیگر، در این واکنش درصد حجمی با درصد مولی برابر است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در ساری تدریس شیمی کنکور در ساری تدریس خصوصی شیمی در ساری تدریس شیمی در ساری تدریس آنلاین شیمی کنکور در ساری

تعیین مقدار x از رابطه درصد مولی برای گاز هیدروژن:

درصد مولی گاز هیدروژن برابر است با نسبت مول گاز هیدروژن در زمان ۳۰ ثانیه به مجموع مول تمامی مواد در این زمان:

۴x / (0.2 – x + 0.4 – 2x + x + 4x) = 50 / 100

۴x / (0.6 + 2x) = 1 / 2

۸x = 0.6 + 2x

۶x = 0.6

x = 0.1 mol

تدریس خصوصی شیمی کنکور در رشت تدریس شیمی کنکور در رشت تدریس خصوصی شیمی در رشت تدریس شیمی در رشت تدریس آنلاین شیمی کنکور در رشت

تعیین سرعت واکنش:

برای تعیین سرعت متوسط واکنش کافی است که سرعت تولید یا مصرف شدن یکی از مواد واکنش را در بازه زمانی مدنظر به دست آورده و تقسیم بر ضریب استوکیومتری آن ماده کنیم.

من در اینجا سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در ۳۰ ثانیه اول واکنش را حساب می کنم. ولی شما می توانید سرعت متوسط هر کدام از مواد را که خواستید به دست آورید، چون فرقی نمی کند.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در کرمان تدریس شیمی کنکور در کرمان تدریس خصوصی شیمی در کرمان تدریس شیمی در کرمان تدریس آنلاین شیمی کنکور در کرمان

تعیین سرعت تولید گاز هیدروژن در زمان های آغاز و ۳۰ ثانیه:

t1 = 0 :       CM1 = n / V = 0 / 1.25     CM1 = 0

t2 = 30 s :       CM2 = 4x / V = 0.4 / 1.25     CM2 = 0.32 mol/L

ΔCM = CM2 – CM1 = 0.32 – 0    ΔCM = ۰٫۳۲ mol/L

Δt = t2 – t1 = 30 – 0 = 30 s = 0.5 min

⇓⇓⇓

RH2 = ΔCM / Δt = 0.32 / 0.5    RH2 = 0.64 mol/L.min

تدریس خصوصی شیمی کنکور در لاهیجان تدریس شیمی کنکور در لاهیجان تدریس خصوصی شیمی در لاهیجان تدریس شیمی در لاهیجان تدریس آنلاین شیمی کنکور در لاهیجان

تعیین سرعت متوسط واکنش در بازه زمانی آغاز و ۳۰ ثانیه:

حالا به راحتی می توانیم سرعت متوسط واکنش را از تقسیم سرعت تولید گاز هیدروژن بر ضریب استوکیومتری اش به دست آوریم:

R = RH2 / 4 = 0.64 / 4    R = 0.16 mol/L.min

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تبریز تدریس شیمی کنکور در تبریز تدریس خصوصی شیمی در تبریز تدریس شیمی در تبریز تدریس آنلاین شیمی کنکور در تبریز

گزینه صحیح:

با توجه به تحلیل ها و محاسبات انجام شده، گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۹۰ کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

*** در فایل ویدیویی زیر، سوال ۹۰ کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲ را به طور کامل برای شما عزیزان تحلیل کرده ام و توضیح داده ام که چنین مسائل سنگینی را چگونه حل کنید.

پس حتما فایل آموزشی زیر را به دقت ببینید و روش ها و نکات گفته شده برای حل مسائل سرعت واکنش را یاد بگیرید.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در اصفهان تدریس شیمی کنکور در اصفهان تدریس خصوصی شیمی در اصفهان تدریس شیمی در اصفهان تدریس آنلاین شیمی کنکور در اصفهان

تدریس خصوصی شیمی کنکور در مشهد تدریس شیمی کنکور در مشهد تدریس خصوصی شیمی در مشهد تدریس شیمی در مشهد تدریس آنلاین شیمی کنکور در مشهد

پاسخ سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم – جواب تشریحی سوال ۹۰

تدریس خصوصی شیمی کنکور در کرج تدریس شیمی کنکور در کرج تدریس خصوصی شیمی در کرج تدریس شیمی در کرج تدریس آنلاین شیمی کنکور در کرج

تدریس خصوصی شیمی کنکور در ارومیه تدریس شیمی کنکور در ارومیه تدریس خصوصی شیمی در ارومیه تدریس شیمی در ارومیه تدریس آنلاین شیمی کنکور در ارومیه

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

تدریس خصوصی شیمی کنکور در اردبیل تدریس شیمی کنکور در اردبیل تدریس خصوصی شیمی در اردبیل تدریس شیمی در اردبیل تدریس آنلاین شیمی کنکور در اردبیل

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در اهواز تدریس شیمی کنکور در اهواز تدریس خصوصی شیمی در اهواز تدریس شیمی در اهواز تدریس آنلاین شیمی کنکور در اهواز

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی تهران کرج شیراز بندرعباس ساری شهریار آستارا اردبیل لاهیجان بابل تبریز کرمان دزفول اهواز همدان خرم آباد بوشهر

تدریس خصوصی و تکنیکی شیمی کنکور تجربی و ریاضی

استاد خصوصی آنلاین المپیاد شیمی و شیمی کنکور کرمانشاه شهرکرد زاهدان زنجان آمل قائم شهر شاهین شهر سبزوار نیشابور نهاوند بندر انزلی سنندج ایلام مراغه گرگان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

سوالات المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۲۲ حل تکنیکی سوال ۱ – المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− هشت = دو