آخرین خبرها

پاسخ تشریحی سوال ۸۸ کنکور ۱۴۰۲ نوبت دوم رشته تجربی – قانون هس فصل ۲ شیمی یازدهم کنکور

استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

روش تحلیل و پاسخ تکنیکی مسائل قانون هس

تدریس خصوصی شیمی یازدهم کنکور

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

سوال ۸۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم

با نوجه به واکنش های زیر:

۲ Fe3O4 + CO2    ۳ Fe2O3 + CO   ,  ΔH1 = +47 kJ

Fe3O4 + CO    ۳ FeO + CO2   ,  ΔH2 = +22 kJ

FeO + CO    Fe + CO2   ,  ΔH3 = -11 kJ

ΔH واکنش زیر برابر چند کیلوژول است؟

Fe2O3 + 3 CO    ۲ Fe + 3 CO2

الف: ۳۲-

ب: ۳۲+

ج: ۲۳-

د: ۲۳+

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

پاسخ:

دانش آموزان عزیزم، این سوال مربوط به قانون هس (فصل دوم شیمی یازدهم) است. برای حل این سوال بایستی یک نکته و ۴ قانون را بلد باشیم:

نکته مهم: آنتالپی خاصیت جمع پذیری دارد. یعنی اگر واکنشی از مجموع چند واکنش به دست بیاید، آنتالپی آن واکنش نیز از مجموع آنتالپی همان واکنش ها قابل حصول است.

قانون اول: اگر واکنشی معکوس شود، علامت آنتالپی آن واکنش تغییر می کند.

قانون دوم: اگر واکنشی در عددی ضرب یا تقسیم شود، آنتالپی آن واکنش نیز در همان عدد ضرب یا تقسیم خواهد شد.

قانون سوم: تغییرات را از واکنش هایی شروع می کنیم که فقط ماده ای از واکنش اصلی، فقط در آن واکنش وجود داشته باشد.

قانون چهارم: پس از انجام تغییرات بایستی تک به تک ماده ها را چک کنیم تا ببینیم آیا واکنش به دست آمده از مجموع واکنش های اولیه تغییر داده شده، با واکنش اصلی داده شده در سوال مطابقت دارد یا نه.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تغییرات در واکنش اول:

واکنش اول معکوس شده و در یک سوم ضرب می شود:

Fe2O3 + 1/3 CO    ۲/۳ Fe3O4 + 1/3 CO2   ,  ΔH1 = -47/3 kJ

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تغییرات در واکنش دوم:

واکنش دوم در دو سوم ضرب می شود:

۲/۳ Fe3O4 + 2/3 CO    ۲ FeO + 2/3 CO2   ,  ΔH2 = +44/3 kJ

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تغییرات در واکنش سوم:

واکنش سوم باید در ۲ ضرب شود:

۲ FeO + 2 CO    ۲ Fe + 2 CO2   ,  ΔH3 = -22 kJ

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

واکنش کلی و آنتالپی آن:

اگر الان این ۳ واکنش تغییر داده شده را با هم جمع بزنیم به واکنش اصلی می رسیم. پس تغییراتی که در واکنش ها و آنتالپی آن ها ایجاد کردیم درست است.

Fe2O3 + 3 CO  →  ۲ Fe + 3 CO2

تدریس خصوصی شیمی کنکور در رشت تدریس شیمی کنکور در رشت تدریس خصوصی شیمی در رشت تدریس شیمی در رشت تدریس آنلاین شیمی کنکور در رشت

آنتالپی کل واکنش نیز از مجموع ۳ آنتالپی تغییر داده شده قابل حصول است.

ΔH = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 = – 47/3 + 44/3 -22

ΔH = -23 kJ

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبه انجام شده، گزینه ج پاسخ صحیح سوال ۸۸ کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

*** در فایل ویدیویی زیر، سوال ۸۸ کنکور تجربی نوبت دوم ۱۴۰۲ را به طور کامل برای شما عزیزان با روش تکنیکی حل کرده ام و توضیح داده ام که مسائل مربوط به مبحث قانون هس را چگونه حل کنید.

پس حتما فایل آموزشی زیر را به دقت ببینید و روش ها و نکات گفته شده برای حل مسائل قانون هس را یاد بگیرید.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

پاسخ سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم – جواب تشریحی سوال ۸۸

تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان تدریس خصوصی شیمی هفتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی

تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان تدریس خصوصی شیمی هفتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تحلیل سوال ۹۹ درس شیمی کنکور تجربی تیر ۱۴۰۲ – سوال تحلیلی از اسیدهای قوی و ضعیف

تحلیل سوال ۹۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی کنکور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست دو − 13 =