آخرین خبرها

پاسخ تحلیلی سوال شمارشی ۱۹۵ کنکور ریاضی ۱۴۰۱ – شیمی کنکور نباتی

دبیر خصوصی و گروهی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی در سراسر ایران

بررسی و تحلیل جامع سوالات شیمی کنکور ۱۴۰۱ ریاضی

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس شیمی کنکور ۱۴۰۴

سوال ۱۹۵ کنکور ریاضی ۱۴۰۱

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

عنصر  یک فلز واسطه از گروه ۱۰ و دوره چهارم جدول تناوبی است.

در اتم عنصرها، زیرلایه های دارای n+l کوچکتر، پایدارترند و زودتر الکترون می گیرند.

اگر دو نافلز، یک ترکیب ناقطبی با فررمول عمومی AD2 تشکیل دهند، عنصر A در گروه ۱۴ جدول تناوبی جای دارد.

در مدل اتمی جدید، الکترون ها در فضایی بسیار کوچک نسبت به هسته اتم و در لایه هایی پیرامون آن، در نظر گرفته می شوند.

 

الف: چهار          ب: سه          ج: دو          د: یک

 

پاسخ:

تحلیل مطلب اول: آرایش الکترونی عنصر ۲۸Z به صورت زیر است:

۲۸Z : [Ar] 4s2 3d8

بنابراین این عنصر متعلق به دوره ۴ و گروه ۱۰ می باشد و یک فلز واسطه است. پس این مطلب صحیح است.

 

تحلیل مطلب دوم: پایداری زیرلایه ها از دو قانون پیروی می کند. قانون اول می گوید هرچه n+l کوچکتر باشد، زیرلایه پایدارتر است و قانون دوم می گوید اگر دو زیرلایه دارای n+l برابر باشند، زیرلایه ای که دارای n کوچکتری باشد پایدارتر است. پس این مطلب صحیح است.

 

تحلیل مطلب سوم: اگر دو نافلز، یک ترکیب ناقطبی با فررمول عمومی AD2 تشکیل دهند؛ مانند ترکیب کربن دی اکسید CO2 که یک ترکیب ناقطبی است و هر دو نوع اتم کربن و اکسیژن، نافلز هستند. بنابراین عنصر A در گروه ۱۴ جدول تناوبی جای دارد. پس این مطلب صحیح است.

 

تحلیل مطلب چهارم: در مدل اتمی جدید (نظریه کوانتومی)، هسته ها فضای بسیار کوچکی در مرکز اتم ها را به خود اختصاص می دهند و بیشترین حجم و فضای اتم ها اختصاص به لایه های الکترونی دارد که الکترون ها در آن فضا دیده می شوند. پس مطلب چهارم صحیح نیست.

 

پاسخ صحیح:

با تحلیل و بررسی انجام شده، گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۱۹۵ کنکور ریاضی ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس شیمی کنکور ۱۴۰۴

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس شیمی کنکور ۱۴۰۴

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان و المپیاد شیمی و متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
دبیر خصوصی و گروهی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی در سراسر ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس شیمی کنکور ۱۴۰۴

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی شیمی کنکور و المپیاد ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس خصوصی شیمی کنکور ۱۴۰۴ تدریس شیمی کنکور ۱۴۰۴

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان و المپیاد شیمی و متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تحلیل سوال ۱۹۲ کنکور ریاضی ۱۴۰۱ درس شیمی – شیمی کنکور استاد نباتی

تحلیل و بررسی جامع سوالات شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دکتر مهدی نباتی – استاد حرفه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− یک = یک