آخرین خبرها

تحلیل سوال ۲۰ المپیاد شیمی ۱۴۰۰ مرحله اول | شیمی المپیاد استاد نباتی

تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی المپیاد شیمی از پایه های هفتم، هشتم و نهم

آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

سوال ۲۰ المپیاد شیمی مرحله اول دوره سی و دوم

واکنش های تعادلی زیر را در فاز گاز در نظر بگیرید. در دمای ۴۰۰ کلوین K2 > K1 است:

A (g)     B (g)    C (g)

K1 = [B]/[A]

K2 = [C]/[B]

۰٫۱ مول از A خالص را در ظرفی خالی به حجم ۲ متر مکعب قرار داده و دما را تا ۴۰۰ کلوین بالا می بریم تا تعادل ها برقرار شوند. در این حالت فشار تعادلی B را P1 می نامیم. در یک ظرف خالی دیگر به حجم ۲ متر مکعب، ۰٫۱ مول از C را قرار داده و دما را تا ۴۰۰ کلوین بالا می بریم. فشار تعادلی B را در این حالت P2 می نامیم. P1 و P2 نسبت به هم کدامند؟

الف: P1 < P2

ب: P1 > P2

ج: P1 = P2

د: نمی توان تعیین کرد

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ:

دانش آموزان عزیزم برای پاسخ به این تیب از سوالات بهتر است به جای روش تشریحی حل سوال، از روش تستی و میانبر استفاده کنیم تا در کمترین زمان ممکن به جواب صحیح برسیم.

یادمان باشد که در واکنش های تعادلی زنجیره ای که واکنش کلی از مجموع دو یا چند واکنش به دست می آید، ثابت تعادلی واکنش کلی از حاصل ضرب ثابت های تعادلی واکنش های مرحله ای به دست می آید.

واکنش مرحله ای اول:

A (g)     B (g)

K1 = [B]/[A]

واکنش مرحله ای دوم:

B (g)    C (g)

K2 = [C]/[B]

واکنش کلی:

A (g)     C (g)

K = K1 × K2 = ([B]/[A]) × ([C]/[B]) = [C]/[A]

بنابراین متوجه می شویم که در واکنش کلی، ترم مربوط به ماده B وجود ندارد. یعنی فشار ثابت است. پس:

P1 = P2

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ صحیح:

با محاسبه انجام شده متوجه می شویم که گزینه ج پاسخ صحیح سوال ۲۰ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۰ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوال ۱۸ المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول – زاویه پیوندی – المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

÷ دو = 3