آخرین خبرها

واکنش سوختن منیزیم با گاز اکسیژن به عنوان منبع نور برای عکاسی

تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دوازدهم

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

واکنش اکسایش کاهش منیزیم با گاز اکسیژن

نکته اول: از واکنش سوختن منیزیم یا همان واکنش اکسایش کاهش منیزیم، در گذشته به عنوان منبع نور برای عکاسی استفاده می شد.

نکته دوم: منیزیم در این واکنش در حضور گاز اکسیژن می سوزد و با تبدیل شدن به منیزیم اکسید، نور سفید خیره کننده تولید می کند.

نکته سوم: در نیم واکنش اکسایش یا نیم واکنش آندی، فلز منیزیم ۲ الکترون از دست داده و به کاتیون منیزیم تبدیل می شود. پتانسیل استاندارد برای آن برابر با ۲٫۳۸- ولت می باشد.

Mg     Mg2+  +  ۲ e

نکته چهارم: در نیم واکنش کاهش یا نیم واکنش کاتدی، گاز اکسیژن ۴ الکترون گرفته و به آنیون اکسید تبدیل می شود. پتانسیل استاندارد برای آن برابر با ۰٫۳۵- ولت می باشد.

O2  +  ۴ e      ۲ O2-

نکته پنجم: واکنش کلی به صورت زیر است:

۲ Mg  +  O2       ۲ Mg2+  + ۲ O2-

نکته ششم: واکنش کلی و نیرو الکتروموتوری (نیروی محرکه الکتریکی) به صورت زیر است:

۲ Mg  +  O2       ۲ MgO

emf = E°cathode – E°anode = -0.35 – (-2.38) = +2.03 V

نکته هفتم: چون نیرو الکتروموتوری (نیروی محرکه الکتریکی) بزرگتر از صفر است پس واکنش گرمازا است:

emf > 0     ΔH < 0

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ – پاسخ سوال ۱۸ – مبحث موازنه واکنش اکسایش کاهش

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + سه =