آخرین خبرها

تحلیل سوال Relative mass از کتاب REDSPOT Chemistry آزمون آیمت IMAT

تدریس خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات کتاب شیمی REDSPOT Chemistry

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال تحلیلی Relative mass از کتاب REDSPOT Chemistry

Q:

Which statements about relative molecular mass are correct?

۱٫ It is the sum of the relative atomic masses of all the atoms within the molecule.

۲٫ It is the ratio of the average mass of a molecule to the mass of a 12C atom.

۳٫ It is the ratio of the mass of 1 mol of molecules to the mass of 1 mol of 1H atoms.

A: 1 only

B: 2 only

C: 3 only

D: 1 and 2 only

E: 1 and 3 only

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال تحلیلی Relative mass از کتاب REDSPOT Chemistry :

دانشجویان عزیزم این سوال پرسیدم که کدام یک مطالب مطرح شده درباره جرم مولکولی نسبی (Relative molecular mass) درست بیان شده اند.

تحلیل مطلب اول:

این مطلب گفته که جرم مولکولی نسبی مجموع جرم اتمی نسبی تمام اتم های یک ترکیب یا مولکول می باشد.

دوستان عزیز برای به دست آوردن جرم مولکولی یک مولکول کافی است که جرم اتمی هر اتم را در تعداد آن اتم ضرب کرده و سپس حاصل تمام جرم های اتمی به دست آمده برای هر نوع اتم را با هم جمع کنیم تا جرم مولی آن مولکول به دست آید.

برای مثال برای یک مولکول فرضی AaBb خواهیم داشت:

Mmolecule = (a × MA) + (b × MB)

پس این مطلب کاملا صحیح است.

تحلیل مطلب دوم:

این مطلب گفته که جرم مولکولی نسبی یک مولکول، نسبت جرم میانگین یک مولکول به جرم یک اتم ۱۲C می باشد.

بله چون اتم ها و مولکول ها بسیار کوچک هستند و نمی توان جرم واقعی آن ها را به طور مستقیم اندازه گیری کرد. بنابراین طبق آخرین مصوبه آیوپاک، جرم اتم ۱۲C را برابر با ۱۲ گرم در نظر گرفته و جرم بقیه اتم ها و ایزوتوپ ها را نسبت به این ایزوتوپ می سنجیم. لذا تمامی جرم های اتمی مربوط به بقیه اتم ها و ایزوتوپ ها نسبی می باشد.

با توجه به تحلیل مطلب اول، چون جرم مولکولی یک مولکول هم از مجموع جرم اتمی نسبی اتم های آن مولکول به دست می آید. لذا می توان گفت که جرم مولکولی نسبی یک مولکول، نسبت جرم میانگین یک مولکول به جرم یک اتم ۱۲C می باشد.

پس این مطلب درست است.

تحلیل مطلب سوم:

این مطلب گفته که جرم مولکولی نسبی یک مولکول، نسبت جرم یک مول از مولکول ها به جرم یک مول از اتم های ۱H می باشد.

با توجه به توضیحات داده شده در تحلیل مطلب دوم، جرم مولکولی نسبی یک مولکول برابر با نسبت جرم یک مول از مولکول ها به جرم یک مول از اتم های ۱۲C است.

پس این مطلب غلط است.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، گزینه D پاسخ صحیح این سوال تحلیلی می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

دوره آماده‌سازی آزمون IMAT 2024 – دوره سوم شیمی آیمت ۲۰۲۴ استاد مهدی نباتی

سومین دوره شیمی IMAT 2024 ایتالیا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آیمت از سال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشتاد پنج − هفتاد هفت =