شنبه , آبان ۳ ۱۳۹۹
آخرین خبرها

شیمی آلی

مباحث شیمی آلی و سنتز

واکنش اگلینتون

توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهرانMechanism of the Eglinton Reaction

واکنش اگلینتون واکنش اکلینتون واکنش کوپلینگ (مزدوج شدن) آلکینهای انتهایی است که سنتز بیس استیلن های حلقوی یا متقارن را از طریق واکنش آلکن انتهایی با مقدار استوکیومتری نمک مس (II) در پیریدین فراهم میکند. مکانیسم واکنش اگلینتون   دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی، سنتز و فرمولاسیون داروهای نوین

بیشتر بخوانید »

واکنش نووناجل

مکانیسم واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) توسط دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی دارو و شیمی آلی در تهران

واکنش نووناجل (واکنش دوبنر) تراکم ترکیبات کربوکسیلیک اسیدی با آلدئیدها که ترکیبات آلفا و بتا غیر اشباع را میدهد. واکنش اصلاحی دوبنر به ترکیبات اسیدی که توسط پیریدین القا میشوند اشاره میکند که باعث کربوکسیل زدایی میشود. مکانیسم تراکم نووناجل حدواسط انولی که در بدو امر تولید میشود: این انول …

بیشتر بخوانید »

ارتو فلزدار کردن مستقیم

ارتو فلزدار کردن مستقیم توسط دکتر مهدی نباتی

ارتو فلزدار کردن مستقیم واکنش ترکیب آلکیل لیتیوم با آرن از طریق گروه فلزدار کننده مستقیم (Directed Metalation Group) که حد واسط ارتو فلزدار شده را میدهد. حد واسط ارتو فلزدار شده میتواند با طیف وسیعی از الکتروفیلها واکنش دهد. مکانیسم ارتو فلزدار کردن مستقیم گروه فلزدار کننده مستقیم (DMG) …

بیشتر بخوانید »

حلقه افزایی ۱ و ۳ دوقطبی

حلقه افزایی هیسن توسط دکتر مهدی نباتی

حلقه افزایی هیسن (حلقه افزایی ۱ و ۳ دوقطبی) حلقه افزایی هیسن واکنش یک ترکیب دوقطبی دوست با یک ترکیب ۱ و ۳ دوقطبی است که منجر به تشکیل حلقه های ۵ عضوی میشود. آلکنها و آلکینها و مولکولهای دارای گروههای عاملی کربونیل و نیتریل مثالهایی از ترکیبات دوقطبی دوست …

بیشتر بخوانید »

واکنش دیلز آلدر

واکنش دیلز آلدر توسط دکتر مهدی نباتی

واکنش دیلز آلدر واکنش دیلز آلدر، حلقه افزایی ۲+۴ یک ترکیب دی ان مزدوج و یک دی انوفیل (آلکن یا آلکین) میباشد و یا به عبارتی واکنش الکتروسایکلیکی است که در آن، ۴ الکترون ترکیب دی ان و ۲ الکترون دی انوفیل درگیر هستند. نیروی پیش برنده این واکنش تشکیل …

بیشتر بخوانید »

تراکم دیکمن

مکانیسم تراکم دیکمن توسط دکتر مهدی نباتی

تراکم دیکمن تراکم دیکمن، تراکم درون مولکولی کاتالیز شده یک ترکیب دی استر است.تراکم دیکمن بتاکتو استرهای حلقوی پنج یا شش عضوی را میدهد که معمولا توسط سدیم آلکوکسید در حلال الکلی انجام میگیرد. راندمان این واکنش در کل خوب است. مکانیسم واکنش تراکمی دیکمن شبیه به مکانیسم تراکم کلایزن …

بیشتر بخوانید »

دیازوتیزاسیون

مکانیسم دیازوتیزاسیون توسط دکتر مهدی نباتی

دیازوتیزاسیون نیتروزودار کردن آمینهای آروماتیک نوع اول با اسید نیتروس که نمکهای دیازونیوم را تولید میکند، این نمکها اگر زوج یونشان غیر نوکلئوفیلی باشد قابلیت جداسازی را دارند. اسید نیتروس به صورت واکنش درجا از سدیم نیتریت و یک اسید قوی مثل هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید یا اسید فلوروبوریک به …

بیشتر بخوانید »

اکسایش دس مارتین

واکنش دس مارتین توسط دکتر مهدی نباتی

اکسایش دس مارتین پرآیودینان دس مارتین (DMP)، یک ترکیب یددار، امکان اکسایش آرام و گزینشی الکلها به آلدئیدها یا کتونها را فراهم میکند. اکسایش در دمای اتاق در کلروفرم یا دی کلرومتان انجام میگیرد و معمولا نیم ساعت تا ۲ ساعت زمان نیاز دارد. محصولات به آسانی با روش ورکاپِ …

بیشتر بخوانید »

واکنش دلپین

هیدرولیز نمک هگزامتیلن تترا آمین توسط دکتر مهدی نباتی

واکنش دلپین واکنش دلپین، سنتز آمینهای اولیه از آلکیل هالیدها در واکنش با هگزامتیلن تترا آمین (اروتروپین) و هیدرولیز نمک آمونیوم چهارتایی میباشد. مکانیسم واکنش دلپین واکنش جانشینی SN2 منجر به تولید نمک هگزامتیلن تترامین میشود. مواد در کلروفرم محلول بوده در حالی که محصولات به صورت کریستال جدا میشوند. …

بیشتر بخوانید »

سنتز آزیریدین دکیمپه

سنتز آزیریدین توسط دکتر مهدی نباتی

De Kimpe Aziridine Synthesis سنتز آزیریدین دکیمپه امکان تولید آزیریدینهای متفاوت را از طریق واکنش آلفاکلرو ایمینها با نوکلئوفیلهایی مثل هیدرید، سیانید یا معرفهای گرینیارد فراهم میکند. مکانیسم سنتز آزیریدین دکیمپه آزیریدین ها از افزایش نوکلئوفیلی به کربن ایمینو و جانشینی نوکلئوفیلی درون مولکولی در مرحله بعدی تشکیل میشوند: به …

بیشتر بخوانید »