آخرین خبرها

المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول – تحلیل سوال ۱۶ – مبحث الکتروشیمی فصل ۲ شیمی دوازدهم

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور

آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

تدریس خصوصی شیمی هشتم تدریس شیمی هشتم تدریس آنلاین شیمی هشتم تدریس خصوصی علوم هشتم تدریس علوم هشتم تدریس آنلاین علوم هشتم

استاد خصوصی شیمی هشتم استاد شیمی هشتم استاد آنلاین شیمی هشتم استاد خصوصی علوم هشتم استاد علوم هشتم استاد آنلاین علوم هشتم

سوال ۱۶ المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول

کدام جمله صحیح است؟

الف: در سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن، در قطب مثبت گاز هیدروژن اکسید می شود.

ب: در سلول آبکاری، نیم واکنش اکسایش در قطب مثبت انجام می شود.

ج: در آبکاری قاشق آهنی با نقره، تغییر جرم کاتد و آند یکسان نیست.

د: برای تهیه فلز سدیم از برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید استفاده می شود.

مدرس خصوصی شیمی هشتم مدرس شیمی هشتم مدرس آنلاین شیمی هشتم مدرس خصوصی علوم هشتم مدرس علوم هشتم مدرس آنلاین علوم هشتم

پاسخ:

تحلیل گزینه الف:

با توجه به اینکه سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن سلول گالوانی است و فرایند اکسایش گاز هیدروژن در آند که قطب منفی است انجام می گیرد.

۲ H2 (g)     ۴ H+ (aq)  + ۴ e

از طرفی نیم واکنش کاتدی هم به صورت زیر است:

O2 (g)  +  ۴ H+ (aq)  +  ۴ e     ۲ H2O (l)

واکنش کلی هم به صورت زیر می باشد:

۲ H2 (g)  +  O2 (g)      ۲ H2O (l)

بنابراین مطلب الف کاملا اشتباه است.

دبیر خصوصی شیمی هشتم دبیر شیمی هشتم دبیر آنلاین شیمی هشتم دبیر خصوصی علوم هشتم دبیر علوم هشتم دبیر آنلاین علوم هشتم

تحلیل گزینه ب:

با توجه به اینکه سلول آبکاری سلول الکترولیتی است و فرایند اکسایش فلز در آند که قطب مثبت است انجام می گیرد.

   Mn+  + n e

بنابراین مطلب ب کاملا صحیح است.

معلم خصوصی شیمی هشتم معلم شیمی هشتم معلم آنلاین شیمی هشتم معلم خصوصی علوم هشتم معلم علوم هشتم معلم آنلاین علوم هشتم

تحلیل گزینه ج:

با توجه به اینکه در سلول آبکاری هر دو نیم واکنش اکسایش و کاهش انجام شده مربوط به فلز نقره است، بنابراین همان مقدار فلز نقره ای که در نیم واکنش آندی اکسید می شود در قسمت کاتد دوباره احیا شده و به جرم قاشق آهنی اضافه می شود.

نیم واکنش آندی:

Ag     Ag+  + e

نیم واکنش کاتدی:

Ag+  + e     Ag

بنابراین مطلب ج کاملا اشتباه است.

آموزش خصوصی شیمی هشتم آموزش شیمی هشتم آموزش آنلاین شیمی هشتم آموزش خصوصی علوم هشتم آموزش علوم هشتم آموزش آنلاین علوم هشتم

تحلیل گزینه د:

در فرایند برقکافت از سدیم کلرید مذاب برای تولید فلز سدیم و گاز کلر استفاده می شود.

۲ NaCl (l)    ۲ Na (l)  + Cl2 (g)

بنابراین مطلب د کاملا اشتباه است.

کلاس خصوصی شیمی هشتم کلاس شیمی هشتم کلاس آنلاین شیمی هشتم کلاس خصوصی علوم هشتم کلاس علوم هشتم کلاس آنلاین علوم هشتم

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبات انجام شده متوجه می شویم که گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۱۶ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

کلاس خصوصی المپیاد شیمی – جواب سوال ۳۰ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ – نمودار تغییرات انرژی واکنش های دو مرحله ای

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ چهل پنج = چهل هشت