آخرین خبرها

پاسخ سوالات آی مت ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۳۹ آزمون آیمت IMAT شیمی

تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۳۹ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q39:

Consider the following general equation that describes one way of synthesizing a particular type of BIOFUEL, represented by Y.

X represents a neutral (uncharged) organic molecule involved in the reaction.

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ
واکنش ترنس استریفیکاسیون سوال ۳۹ درس شیمی آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Which of the following statements about the reaction are correct?

۱  Addition of an enzyme is an essential condition.

۲  Y is an ester.

۳  X contains an alcohol group.

A: 2 and 3 only

B: 1 and 2 only

C: 1 and 3 only

D: none of them

E: 1, 2 and 3

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۳۹ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم ترکیب اولیه ای که در قسمت واکنش دهنده ها داده شده، تری کلیسرید یا استر بلند زنجیر است.

از طرفی واکنش سولوولیز استرها با آب، الکل ها و آمین ها به صورت زیر است:

ester + water    carboxylic acid + alcohol

RCOOR + H2  RCOOH + ROH

ester + alcohol    ester’ + alcohol’

RCOOR + R*OH    RCOOR* + ROH

ester + amine    amide + alcohol

RCOOR + RNH2    RCONHR + ROH

نکته سوم هم اینکه برای افزایش سرعت انجام این واکنش ها نیاز به دمای بالا و کاتالیزگر اسید سولفوریک می باشد.

در مورد اول، با توجه به نکته سوم، نیازی به آنزیم نیست.

ولی موارد دوم و سوم درست است چون از الکل (X) استفاده کنیم محصول ما استر (Y) خواهد بود.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۳۹ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ
تدریس خصوصی درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا – آموزش شیمی آی مت آزمون پزشکی و دندانپزشکی ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ

پاسخ سوالات آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۴۱ شیمی آزمون آیمت

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + سه =