آخرین خبرها

روش تشخیص آنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی در تیپ تست های جدید شیمی کنکور

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دوازدهم

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تیپ تست جدید از فصل سوم شیمی دوازدهم کنکور

اگر انرژی لازم برای فروپاشی شبکه یونی یک گرم سدیم فلوئورید حدود ۲۲ کیلوژول باشد، آنتالپی فروپاشی شبکه یونی لیتیم فلوئورید و پتاسیم کلرید بر حسب کیلوژول بر مول، به ترتیب از راست به چپ می توانند کدام اعداد باشند؟

(Na=23 و F=19)

الف: ۱۰۳۶ و ۹۶۰

ب: ۹۲۰ و ۷۱۵

ج: ۷۱۵ و ۹۲۰

د: ۱۰۳۶ و ۷۱۵

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ:

دانش آموزان ابتدا بایستی بدانیم که آنتالپی فروپاشی یک مول سدیم فلوئورید چقدر است. با توجه به اینکه انرژی لازم برای فروپاشی شبکه یونی یک گرم سدیم فلوئورید حدود ۲۲ کیلوژول هست، بنابراین آنتالپی فروپاشی برای یک مول NaF سدیم فلوئورید (۴۲ گرم) برابر خواهد بود با:

ΔH = 42 (g/mol) × ۲۲ (KJ/g) = 924 KJ/mol

از طرفی می دانیم که آنتالپی فروپاشی شبکه یونی با چگالی بار رابطه مستقیمی دارد. بنابراین آنتالپی فروپاشی شبکه یونی با بار الکتریکی یون ها رابطه مستقیم و با شعاع یون ها رابطه عکس دارد.

ΔH ∝ d

d = q/r

در مقایسه LiF با NaF چون تنها تفاوت در کاتیون است و از طرفی چون بار هر دو کاتیون برابر با ۱+ است بنابراین چون لیتیم شعاع کوچکتری دارد پس لیتیم فلوئورید بایستی آنتالپی فروپاشی بزرگتری از سدیم فلوئورید داشته باشد.

در مقایسه KCl با NaF چون تنها تفاوت در شعاع یونی کاتیون ها و آنیون ها است و چون هم شعاع کاتیون و هم شعاع آنیون ترکیب پتاسیم کلرید بزرگتر از شعاع یون های سدیم و فلوئورید ترکیب سدیم فلوئورید می باشد، بنابراین پتاسیم کلرید بایستی آنتالپی فروپاشی کوچکتری از سدیم فلوئورید داشته باشد.

پس در نتیجه، برای آنتالپی فروپاشی شبکه یونی این سه ترکیب خواهیم داشت:

KCl < NaF < LiF

با توجه به تحلیل های انجام شده آنتالپی های فروپاشی داده شده در گزینه د می تواند پاسخ صحیح این سوال باشد.

 

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 واتساپ
تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

واکنش های اسید و باز که تولید فراورده گازی می کنند – فصل ۱ شیمی دوازدهم

نکته تستی بسیار مهم از فصل اسیدها و بازها تدریس خصوصی شیمی دوازدهم کنکور دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشتاد چهار ÷ 14 =