آخرین خبرها

تحلیل سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول – پاسخ سوال ۶ – استاد مهدی نباتی

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور

آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

سوال ۶ المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول

با توجه به واکنش زیر، کدام گزینه در مورد گونه ی X صحیح است؟

Ag+ (aq)  +  S2O82- (aq)       X (aq)  +  SO4 (aq)  + SO42- (aq)

الف: خاصیت کاهندگی دارد.

ب: قدرت اکسندگی آن بیشتر از یون +Cu2 است.

ج: دو الکترون جفت نشده دارد.

د: چگالی بار آن بیشتر از یون +Zn2 است.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ:

تحلیل مطلب الف:

عدد اکسایش گوگرد در یون های S2O82 و SO42 به ترتیب برابر ۷+ و ۶+ می باشد یعنی احیا شده است. پس یون +Ag بالطبع اکسید شده و گونه X نشان دهنده +Ag2 میباشد.

بنابراین مطلب الف اشتباه است. چون +Ag2 خودش قابلیت احیا شدن و در نتیجه اکسندگی را دارد.

تدریس خصوصی المپیاد شیمی استاد نباتی تدریس خصوصی المپیاد شیمی هفتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی نهم

تحلیل مطلب ب:

همانطور که در تحلیل گزینه الف گفته شد، این گونه خاصیت کاهندگی داشته و خاصیت کاهنگی آن هم بیشتر از یون مس (II) می باشد.

بنابراین مطلب ب صحیح است.

تدریس خصوصی المپیاد شیمی استاد نباتی تدریس خصوصی المپیاد شیمی هفتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی نهم

تحلیل مطلب ج:

آرایش الکترونی این گونه ۳d9 بوده و فقط یک الکترون جفت نشده دارد.

Ag : [Kr] 3d10 4s1

Ag2+ : [Kr] 3d9

بنابراین مطلب ج اشتباه است.

تدریس خصوصی المپیاد شیمی استاد نباتی تدریس خصوصی المپیاد شیمی هفتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی هشتم تدریس خصوصی المپیاد شیمی نهم

تحلیل مطلب د:

با توجه به اینکه +Ag2 مربوط به دوره ۵ بوده و یون روی مربوط به دوره ۴ می باشد بنابراین شعاع یونی آن بیشتر بوده و در نتیجه چگالی بار آن کمتر می باشد.

بنابراین مطلب د اشتباه است.

* توجه شود که چگالی بار یون ها با شعاع یونی رابطه عکس و با بار آن ها رابطه مستقیمی دارد. و اینجا چون بار هر دو یون ۲ بار مثبت بوده بنابراین شعاع یونی را ملاک عمل قیاس این دو یون قرار می دهیم.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبات انجام شده متوجه می شویم که گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۶ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

استاد شیمی المپیاد – پاسخ سوال ۲۷ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ – واکنش پلاتین با تیزاب سلطانی

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشتاد چهار ÷ = بیست یک