آخرین خبرها
خانه / کنکوریها

کنکوریها

تدریس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم در تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

تدریس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم در تهران تدریس خصوصی شیمی دهم تدریس خصوصی شیمی یازدهم تدریس خصوصی شیمی دوازدهم تدریس خصوصی شیمی کنکور تدریس خصوصی شیمی نهم (سه فصل اول علوم) اصول و روش تدریس: تدریس شیمی به صورت کاملا مفهومی و به دور از فرایند حفظی توضیح …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: دین و زندگی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد دین و زندگی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس دین و زندگی چیه؟ چه استادی برای دین و زندگی …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: ادبیات فارسی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد ادبیات فارسی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس ادبیات فارسی چیه؟ چه استادی برای ادبیات فارسی خوبه؟ چه جوری …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: زمین شناسی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد زمین شناسی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس زمین شناسی چیه؟ چه استادی برای زمین شناسی خوبه؟ چه جوری …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: زبان عربی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد عربی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس عربی چیه؟ چه استادی برای عربی خوبه؟ چه جوری میتونم عربی رو …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: زبان انگلیسی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد زبان انگلیسی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس زبان انگلیسی چیه؟ چه استادی برای زبان انگلیسی خوبه؟ چه جوری …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: ریاضی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد درس ریاضی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس ریاضی چیه؟ چه استادی برای ریاضی خوبه؟ چه جوری میتونم ریاضی …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: فیزیک

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد درس فیزیک   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس فیزیک چیه؟ چه استادی برای فیزیک خوبه؟ چه جوری میتونم فیزیک …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: شیمی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد شیمی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس شیمی چیه؟ چه استادی برای شیمی خوبه؟ چه جوری میتونم شیمی رو …

بیشتر بخوانید »

انجمن هم اندیشی دانش آموزان: زیست شناسی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو

گپ و گفت دانش آموزان در مورد زیست شناسی   دانش آموزان چه در موقع مطالعه درسهایشان برای امتحانات و چه در دوره آماده سازی برای کنکور، سوالات زیادی مثل سوالات زیر برایشان ایجاد میشود: بهترین منابع برای درس زیست شناسی چیه؟ چه استادی برای زیست شناسی خوبه؟ چه جوری …

بیشتر بخوانید »