آخرین خبرها

آیا قلع و سرب فقط کاتیون ۴ بار مثبت تشکیل می دهند | ترکیبات یونی قلع و سرب

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دهم

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – دبیر شیمی رتبه های تک رقمی و دو رقمی

تدریس خصوصی شیمی کنکور در زاهدان تدریس شیمی کنکور در زاهدان تدریس خصوصی شیمی در زاهدان تدریس شیمی در زاهدان

آرایش الکترونی قلع و سرب

فلز قلع (Sn) در دوره ۵ و گروه ۱۴ جدول دوره ای (تناوبی) قرار دارد و عدد اتمی آن ۵۰ می باشد. فلز قلع در حالت خنثی دارای ۵۰ الکترون است که آرایش الکترونی حالت پایه آن به صورت زیر است:

۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2

استاد خصوصی شیمی کنکور در زاهدان استاد شیمی کنکور در زاهدان استاد خصوصی شیمی در زاهدان استاد شیمی در زاهدان

فلز سرب (Pb) در دوره ۶ و گروه ۱۴ جدول دوره ای (تناوبی) قرار دارد و عدد اتمی آن ۸۲ می باشد. فلز سرب در حالت خنثی دارای ۸۲ الکترون است که آرایش الکترونی حالت پایه آن به صورت زیر است:

۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2

معلم خصوصی شیمی کنکور در زاهدان معلم شیمی کنکور در زاهدان معلم خصوصی شیمی در زاهدان معلم شیمی در زاهدان

کاتیون های پایدار قلع

فلز قلع (Sn) با از دست دادن دو الکترون زیرلایه ۵p کاتیون پایدار +Sn2 را ایجاد می کند که آرایش الکترونی آن به صورت زیر است:

۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2

دبیر خصوصی شیمی کنکور در زاهدان دبیر شیمی کنکور در زاهدان دبیر خصوصی شیمی در زاهدان دبیر شیمی در زاهدان

فلز قلع (Sn) با از دست دادن چهار الکترون زیرلایه های ۵s و ۵p کاتیون پایدار +Sn4 را ایجاد می کند که آرایش الکترونی آن به صورت زیر است:

۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10

آموزش خصوصی شیمی کنکور در زاهدان آموزش شیمی کنکور در زاهدان آموزش خصوصی شیمی در زاهدان آموزش شیمی در زاهدان

از لحاظ پایداری:

Sn < Sn2+ < Sn4+

کلاس خصوصی شیمی کنکور در زاهدان کلاس شیمی کنکور در زاهدان کلاس خصوصی شیمی در زاهدان کلاس شیمی در زاهدان

*** با توجه به اینکه فلز قلع دارای دو نوع کاتیون پایدار می باشد، بنابراین در نام گذاری ترکیبات قلع، از اعداد رومی استفاده خواهیم کرد.

قلع (II) اکسید: SnO

قلع (IV) اکسید: SnO2

تدریس خصوصی شیمی کنکور در زاهدان تدریس شیمی کنکور در زاهدان تدریس خصوصی شیمی در زاهدان تدریس شیمی در زاهدان

کاتیون های پایدار سرب

فلز سرب (Pb) با از دست دادن دو الکترون زیرلایه ۶p کاتیون پایدار +Pb2 را ایجاد می کند که آرایش الکترونی آن به صورت زیر است:

۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2

دبیر خصوصی شیمی کنکور در زاهدان دبیر شیمی کنکور در زاهدان دبیر خصوصی شیمی در زاهدان دبیر شیمی در زاهدان

فلز سرب (Pb) با از دست دادن چهار الکترون زیرلایه های ۶s و ۶p کاتیون پایدار +Pb4 را ایجاد می کند که آرایش الکترونی آن به صورت زیر است:

۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10

آموزش خصوصی شیمی کنکور در زاهدان آموزش شیمی کنکور در زاهدان آموزش خصوصی شیمی در زاهدان آموزش شیمی در زاهدان

از لحاظ پایداری:

Pb < Pb2+ < Pb4+

کلاس خصوصی شیمی کنکور در زاهدان کلاس شیمی کنکور در زاهدان کلاس خصوصی شیمی در زاهدان کلاس شیمی در زاهدان

*** با توجه به اینکه فلز سرب دارای دو نوع کاتیون پایدار می باشد، بنابراین در نام گذاری ترکیبات سرب، از اعداد رومی استفاده خواهیم کرد.

سرب (II) اکسید: PbO

سرب (IV) اکسید: PbO2

تدریس خصوصی شیمی کنکور در زاهدان تدریس شیمی کنکور در زاهدان تدریس خصوصی شیمی در زاهدان تدریس شیمی در زاهدان

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در زاهدان تدریس شیمی کنکور در زاهدان تدریس خصوصی شیمی در زاهدان تدریس شیمی در زاهدان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 واتساپ

گونه های یونی اکسیژن : اکسید، هیدروکسید، پراکسید، سوپراکسید، دی اکسیژنیل

تدریس خصوصی شیمی دهم مدرس شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشتاد هشت + = 95