آخرین خبرها

روش تستی محاسبه ثابت تعادل واکنش های تعادلی زنجیره ای

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دوازدهم

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

ثابت تعادل واکنش های زنجیره ای

اگر یک واکنش تعادلی از جمع چند واکنش تعادلی ایجاد شده باشد:

  B      K1 = [B]/[A]

  C      K2 = [C]/[B]

  D      K3 = [D]/[C]

ثابت تعادل برای واکنش کلی به صورت زیر خواهد بود:

  D      K = [D]/[A]

K = K1 × K2 × K3

سوال:

یک محلول اشباع شده هیدروژن سولفید در آب در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد و فشار اتمسفری استاندارد در دو مرحله یونیده می شود:

H2S (aq)      H+ (aq)  +  HS (aq)      K1 = 1.0 × ۱۰

HS (aq)      H+ (aq)  +  S2- (aq)      K2 = 1.3 × ۱۰-۱۳

ثابت یونش واکنش کلی کدام است؟

الف: ۶-۱۰ × ۱٫۳

ب: ۶+۱۰ × ۱٫۳

ج: ۲۰-۱۰ × ۱٫۳

د: ۲۰+۱۰ × ۱٫۳

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ:

واکنش کلی یونش هیدروژن سولفید در آب به صورت زیر است:

H2S (aq)      ۲ H+ (aq)  +  S2- (aq)

ثابت تعادل این واکنش به صورت زیر محاسبه می شود:

K = K1 × K2

K = 1.0 × ۱۰ × ۱٫۳ × ۱۰-۱۳ = ۱٫۳ × ۱۰-۲۰

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبه سریع با روش تستی، گزینه ج پاسخ صحیح این تست می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

واکنش های اسید و باز که تولید فراورده گازی می کنند – فصل ۱ شیمی دوازدهم

نکته تستی بسیار مهم از فصل اسیدها و بازها تدریس خصوصی شیمی دوازدهم کنکور دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنچاه چهار ÷ = 9