آخرین خبرها

حل سوال ۱۰ المپیاد شیمی ایران مرحله اول ۱۴۰۱ – مباحث چگالی و قانون گازها

تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور

آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

سوال ۱۰ المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول

چگالی مخلوطی از گازهای فلوئور و هلیم با درصدهای حجمی به ترتیب ۲۷ و ۷۳ درصد در دمای ۲۷ درجه سلسیوس و فشار ۷۱۴ میلی متر جیوه چند گرم بر لیتر خواهد بود؟ (F=19 و He=4)

الف: ۰٫۵۰

ب: ۰٫۶۳

ج: ۰٫۳۱

د: ۱٫۱۰

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

پاسخ:

رابطه چگالی گازها:

دانش آموزان عزیزم با توجه به فرمول طلایی گازهای ایده آل PM=ρRT می دانیم که چگالی گازهای ایده آل با جرم مولی آن ها رابطه مستقیم دارد. بنابراین خواهیم داشت:

ρF2 / ρHe = MF2 / MHe

ρF2 / ρHe = 38 / 4

ρF2 = 9.5 ρHe

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

تبدیل واحد فشار به اتمسفر:

دانش آموزان عزیزم با توجه به اینکه ۱atm=760mmHg است، بنابراین خواهیم داشت:

P (atm) = 714 / 760

P = 0.939 atm

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

تبدیل واحد دما به کلوین:

دانش آموزان عزیزم با توجه به اینکه T=θ+۲۷۳٫۱۵ است، بنابراین خواهیم داشت:

T = 27 + 273.15

T = 300.15 K

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

محاسبه چگالی گاز هلیم:

دانش آموزان عزیزم با توجه به فرمول طلایی گازهای ایده آل PM=ρRT خواهیم داشت:

ρHe = PM / RT

ρHe = (0.939 × ۴) / (۰٫۰۸۲۱ × ۳۰۰٫۱۵)

ρHe = 0.1525 g/L

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

محاسبه چگالی مخلوط گازها:

دانش آموزان عزیزم ابتدا مخلوط چگالی گازها را بر حسب چگالی گاز هلیم به دست می آوریم:

ρ = (ρHeVHe + ρF2VF2) / (VHe + VF2)

ρ = [(۷۳ × ρHe) + (27 × ۹٫۵ × ρHe)] / (73 + 27]

ρ = ۳٫۲۹۵ × ρHe

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

حالا با قرار دادن چگالی گاز هلیم در رابطه به دست آمده می توانیم چگالی مخلوط گازها را به دست آوریم:

ρ = ۳٫۲۹۵ × ۰٫۱۵۲۵

ρ = ۰٫۵۰۲ g/L

تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه نهم دبیرستان متوسطه اول

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبات انجام شده متوجه می شویم که گزینه الف پاسخ صحیح سوال ۱۰ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

استاد خصوصی شیمی المپیاد – پاسخ سوال ۲۸ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ – استوکیومتری تیپ جرم جامد بر جای مانده

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفتاد دو ÷ = هشت