آخرین خبرها

روند تغییرات درصد جرمی کربن و هیدروژن در هیدروکربن ها – آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها

تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی یازدهم

دبیر شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

روند تغییرات درصد جرمی کربن و هیدروژن در هیدروکربن ها

نکته اول: فرمول عمومی آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها به صورت زیر است:

فرمول عمومی آلکان ها CnH2n+2

فرمول عمومی آلکن ها CnH2n

فرمول عمومی آلکین ها CnH2n-2

نکته دوم: جرم مولی آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها به صورت زیر است:

جرم مولی آلکان ها ۱۴n+2

جرم مولی آلکن ها ۱۴n

جرم مولی آلکین ها ۱۴n-2

نکته سوم: درصد جرمی اتم های کربن در آلکان ها به صورت زیر است:

aC% = [12n/(14n+2)] × ۱۰۰

درصد جرمی اتم های کربن در متان (n=1) برابر با ۷۵ درصد است.

درصد جرمی اتم های کربن در اتان (n=2) برابر با ۸۰ درصد است.

درصد جرمی اتم های کربن در پروپان (n=3) برابر با ۸۱٫۸ درصد است.

درصد جرمی اتم های کربن در بوتان (n=4) برابر با ۸۲٫۸ درصد است.

بنابراین با افزایش تعداد کربن در آلکان ها، درصد جرمی اتم های کربن افزایش پیدا می کند.

نکته چهارم: با توجه به نکته قبلی، چون با افزایش تعداد کربن در آلکان ها، درصد جرمی اتم های کربن افزایش می یابد، پس درصد جرمی اتم های هیدروژن کاهش پیدا خواهد کرد.

نکته پنجم: درصد جرمی اتم های کربن در آلکن ها به صورت زیر است:

aC% = [12n/(14n)] × ۱۰۰ = ۸۵٫۷ %

بنابراین با افزایش تعداد کربن در آلکن ها، درصد جرمی اتم های کربن تغییر پیدا نمی کند و برابر با ۸۵٫۷ درصد می باشد.

نکته ششم: با توجه به نکته قبلی، چون با افزایش تعداد کربن در آلکن ها، درصد جرمی اتم های کربن و هیدروژن تغییر می یابد، پس درصد جرمی اتم های هیدروژن برابر با ۱۴٫۳ درصد می باشد.

نکته هفتم: درصد جرمی اتم های کربن در آلکین ها به صورت زیر است:

aC% = [12n/(14n-2)] × ۱۰۰

درصد جرمی اتم های کربن در اتین (n=2) برابر با ۹۲٫۳ درصد است.

درصد جرمی اتم های کربن در پروپین (n=3) برابر با ۹۰ درصد است.

درصد جرمی اتم های کربن در بوتین (n=4) برابر با ۸۸٫۹ درصد است.

درصد جرمی اتم های کربن در پنتین (n=5) برابر با ۸۸٫۲ درصد است.

بنابراین با افزایش تعداد کربن در آلکین ها، درصد جرمی اتم های کربن کاهش پیدا می کند.

نکته هشتم: با توجه به نکته قبلی، چون با افزایش تعداد کربن در آلکین ها، درصد جرمی اتم های کربن کاهش می یابد، پس درصد جرمی اتم های هیدروژن افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته نهم: با توجه به تحلیل های انجام شده، می توانیم جمع بندی زیر را داشته باشیم:

آلکان ها آلکن ها آلکین ها
تغییرات درصد جرمی اتم های کربن با افزایش تعداد کربن افزایش ثابت کاهش
تغییرات درصد جرمی اتم های هیدروژن با افزایش تعداد کربن کاهش ثابت افزایش

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

پاسخ تشریحی سوال ۸۸ کنکور ۱۴۰۲ نوبت دوم رشته تجربی – قانون هس فصل ۲ شیمی یازدهم کنکور

روش تحلیل و پاسخ تکنیکی مسائل قانون هس تدریس خصوصی شیمی یازدهم کنکور دکتر مهدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − = دوازده